Ovde u Language Door-u naš cilj je da pružimo kvalitetnu nastavu polaznicima škole kako bi savladali strani jezik i na taj način otvorili sebi još jedna vrata, odnosno još jednu od mnogih mogućnosti koje samo poznavanje stranog jezika donosi. S obzirom da insistiramo na kvalitetu, u našoj školi nastavu drže isključivo diplomirani filolozi, koji između ostalog imaju veštine i znanja iz psihološko-pedagoško-metodoloških predmeta.

     Brzo vreme u kojem živimo nalaže nam da se adaptiramo na nove okolnosti koje sada podrazumevaju gotovo pod obaveznim poznavanje jezika, kako kroz bazično učestvovanje u socijalnom životu, tako i u karijeri, na poslovnom planu. 

     Istraživanja pokazuju da se mnogo brže pamte i duže ostaju u sećanju, stvari koje su nam zanimljive. Setite se i sami, koliko vam je vremena trebalo da naučite nešto neinteresantno i za koliko ste to naučeno zaboravili. Zato u Langage Door-u insistiramo na učenju jezika kroz kreativne sadržaje koji podstiču interaktivan i raznolik pristup gradivu. Različite savremene metode pri edukovanju kombinujemo sa dinamičkom upotrebom audio-vizuelne opreme. 

     Zato dođite kod nas da naučimo neki od svetskih jezika. Nalazimo se u naselju Vojvode Vlahovića i naša vrata su uvek otvorena.

     Uložite u svoju budućnost, otvorite vrata novim mogućnostima!

 

Ko smo mi?

direktor
Za mene edukacija predstavlja mnogo više od samog prenošenja znanja - u ovom slučaju, stranog jezika. Profesori za sve nas imaju drugačiji entitet. Za neke mogu biti obični nastavnici koji daju nekakva pravila i uputstva. Za druge su apsolutna inspiracija i razlog zašto vole neki predmet. Moja želja je da kroz edukaciju inspirišem polaznike da zavole strani jezik. Dobrodošli!

Maja Kovačević direktor

psiholog i psihoterapeut
Kada ljudi izaberu da rade na sebi, biraju da postavljaju pitanja i preispituju sebe i svoju okolinu. Kroz pitanja i uvide o sebi, oni napreduju. A zatim menjaju svoje percepcije, stavove, obrasce ponašanja koji ih ometaju, te postaju zadovoljniji sobom, svojim životom, a u prilici su i da pomognu drugome. Volim kada imam priliku da budem deo te promene.

Jelena Spremo psiholog i psihoterapeut