Italijanski jezik
 • Individualni časovi
 • 1700 RSD
 • 75 min
 • Časovi su prilagođeni potrebama polaznika (priprema za ispite, pismene zadatke, usmena ispitivanja, konverzacijski časovi, vežbanje gramatike, priprema za međunarodne ispite i sl.).
 • Trajanje kursa: po dogovoru
 • Dinamika: 1-2x nedeljno
 • Čas 60min - 1600 RSD
 • Online časovi
 • 1700 RSD
 • 75 min
 • Časovi su prilagođeni potrebama polaznika (priprema za ispite, pismene zadatke, usmena ispitivanja, konverzacijski časovi, vežbanje gramatike, priprema za međunarodne ispite i sl.).
 • Trajanje kursa: po dogovoru
 • Dinamika: 1-2x nedeljno
 • Čas 60min - 1600 RSD
 • Poluindividualni časovi
 • 1050 RSD
 • 75 min
 • Poluindividualni časovi su veoma slični individualnim časovima, radi se u grupi od dvoje. Način rada je prilagođen Vašim potrebama.
 • Trajanje kursa: po dogovoru
 • Dinamika: 1-2x nedeljno
 1. Kurs koji prati školski program: Koriste se uđžbenici propisani od Ministarstva Prosvete, program rada podrazumeva da polaznik bude unapred spreman za čas u školi, pripremu za kontrolne/pismene zadatke i usmena ispitivanja. Korišćenje dodatnog didaktičkog materijala stranih izdavača.
 2. Kurs koji ne prati školski program: Koriste se akreditovane knjige stranih izdavača Alma i Edilingua i sl. Postoji mogućnost nepoklapanja sa školskim gradivom. Ove kurseve preporučujemo polaznicima sa naprednijim znanjem.
 1. Kurs koji prati školski program: Koriste se uđžbenici propisani od Ministarstva Prosvete, program rada podrazumeva da polaznik bude unapred spreman za čas u školi, pripremu za kontrolne/pismene zadatke i usmena ispitivanja. Korišćenje dodatnog didaktičkog materijala stranih izdavača.
 2. Kurs koji ne prati školski program: Koriste se akreditovane knjige stranih izdavača Alma Edilingua i sl. Postoji mogućnost nepoklapanja sa školskim gradivom. Ove kurseve preporučujemo polaznicima sa naprednijim znanjem.

Koriste se knjige akreditovanih stranih izdavača Alma i Edilingua.

Priprema za polaganje CILS i CELI ispita.

Po dogovoru se bira knjiga i dinamika rada.

Časovi se održavaju preko Skype-a. Profesor u toku časa koristi belu tablu za pisanje, vidljivost pisanog teksta na tabli je odlična - tako da se odaje utisak virtuelne učionice.