Španski jezik
 • Individualni časovi
 • 1600 RSD
 • Časovi su prilagođeni potrebama polaznika (priprema za ispite, pismene zadatke, usmena ispitivanja, konverzacijski časovi, vežbanje gramatike, priprema za međunarodne ispite i sl.).
 • Trajanje kursa: po dogovoru
 • Dinamika: 1-2x nedeljno
 • Čas 60min - 1400RSD
 • Poluindividualni časovi
 • 950 RSD
 • Poluindividualni časovi su veoma slični individualnim časovima, radi se u grupi od dvoje. Način rada je prilagođen Vašim potrebama.
 • Trajanje kursa: po dogovoru
 • Dinamika: 1 - 2x nedeljno
 • Čas od 60min - 850 RSD po osobi
 1. Kurs koji prati školski program: Koriste se uđžbenici propisani od Ministarstva Prosvete, program rada podrazumeva da polaznik bude unapred spreman za čas u školi, pripremu za kontrolne/pismene zadatke i usmena ispitivanja. Korišćenje dodatnog didaktičkog materijala stranih izdavača.
 2. Kurs koji ne prati školski program: Koriste se akreditovane knjige stranih izdavača. Postoji mogućnost nepoklapanja sa školskim gradivom. Ove kurseve preporučujemo naprednjim polaznicima.
 1. Kurs koji prati školski program: Koriste se uđžbenici propisani od Ministarstva Prosvete, program rada podrazumeva da polaznik bude unapred spreman za čas u školi, pripremu za kontrolne/pismene zadatke i usmena ispitivanja. Korišćenje dodatnog didaktičkog materijala stranih izdavača.
 2. Kurs koji ne prati školski program: Koriste se akreditovane knjige stranih izdavača. Postoji mogućnost nepoklapanja sa školskim gradivom. Ove kurseve preporučujemo naprednjim polaznicima.

Koriste se knjige akreditovanih stranih izdavača.

Priremamo polaznike za polaganje međunarodnih DELE ispita.

Po dogovoru se bira knjiga i dinamika rada.

Časovi se održavaju preko Skype-a. Profesor u toku časa koristi belu tablu za pisanje, vidljivost pisanog teksta na tabli je odlična - tako da se odaje utisak virtuelne učionice.