Zajednički evropski referentni okvir za jezike (The Common European Framework of Reference for Languages) je međunarodni standard za utvrđivanje Vaših jezičkih sposobnosti. Osnovao ga je Savet Evrope i on ima za cilj da potvrdi Vašu jezičku sposobnost.

Šest nivoa unutar ovog okvira su A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Pa hajde da pogledamo kako se razlikuju svi ovi nivoi, tj. šta svaki od njih podrazumeva.

Nivoi A1 i A2 podrazumevaju osnovnu upotrebu jezika.

Na nivou A1 možete da razumete poznate reči i osnovne fraze koje se odnose na Vas, Vašu porodicu i neposredno, konkretno okruženje, ako sagovornik govori polako i razgovetno. Možete da razumete poznata imena i nazive, reči i vrlo jednostavne rečenice, npr. na obaveštenjima, plakatima i u katalozima. Možete da vodite jednostavan razgovor pod uslovom da je sagovornik spreman da sporije ponovi ili preformuliše svoje rečenice i da je spreman da Vam pomogne da izrazite ono što želite da kažete. Možete da postavljate i odgovarate na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama i u vezi sa Vašim neposrednim potrebama. Možete da koristite jednostavne fraze i rečenice da biste opisali gde živite, kao i osobe koje poznajete. Možete da napišete kratku, jednostavnu razglednicu, npr. pozdrave sa letovanja. Možete da ispunite formular ličnim podacima, npr. da unesete ime, državljanstvo i adresu u formularu pri prijavljivanju u hotel.

Na nivou A2 možete da razumete fraze i najčešće korišćene reči iz oblasti koje su za Vas od neposrednog značaja (npr. osnovne informacije o Vama i Vašoj porodici, odlazak u kupovinu, okruženje, posao). Možete da razumete osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i obaveštenja. Možete da čitate vrlo kratke, jednostavne tekstove. Možete da pronađete konkretnu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim tekstovima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici, rasporedi i redovi vožnje i možete da razumete kratka, jednostavna i lična pisma. Možete da komunicirate u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Možete da učestvujete u kratkim razgovorima. Možete da koristite niz fraza i rečenica da bi jednostavnim jezikom opisali svoju porodicu i druge ljude, Vaše životne uslove, obrazovanje i sadašnje ili prethodno radno mesto. Možete da napišete kratke, jednostavne beleške i poruke, ili vrlo jednostavno lično pismo, na primer da se nekome zahvalite.

Nivoi B1 i B2 podrazumevaju samostalnu upotrebu jezika.

Na nivou B1 možete da razumete smisao jasnog standardnog govora o poznatim temama s kojima se redovno susrećete na poslu, u školi, u slobodno vreme, itd. Možete da razumete suštinu mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima i temama koje Vas lično ili profesionalno interesuju ako su iskazane relativno polako i razumljivo. Možete da razumete tekstove koji su uglavnom pisani svakodnevnim jezikom ili jezikom Vaše struke. Možete da razumete opis događaja, osećanja i želje u ličnim pismima. Možete da se snađete u većini situacija koje se mogu javiti tokom putovanja kroz područje na kome se taj jezik govori. Možete da se, bez pripreme, uključite u razgovor o temama koje su Vam poznate, od ličnog značaja ili se odnose na svakodnevni život (npr. porodica, hobi, posao, putovanja i tekući događaji). Možete jednostavno da povežete rečenice kako biste opisali doživljaje i događaje, Vaše snove, nade i težnje. Možete ukratko da obrazložite i objasnite Vaše stavove i planove. Možete da ispričate priču ili prepričate radnju knjige ili filma i opišete svoje reakcije. Možete da napišete jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od ličnog značaja, ili lično pismo opisujući Vaše doživljaje i utiske.

Na nivou B2 možete da razumete duže govore i predavanja i pratite čak i složenu argumentaciju ako Vam je tema barem donekle poznata. Možete da razumete većinu televizijskih vesti i programa koji se bave tekućim događajima. Možete da razumete većinu filmova na standardnom dijalektu. Možete da čitate članke i izveštaje koji obrađuju savremene probleme u kojima autor zauzima određene stavove ili izražava određena mišljenja. Možete da razumete savremenu književnu prozu. Možete da komunicirate dovoljno tečno i spontano, što Vam u velikoj meri omogućava da vodite uobičajene razgovore sa izvornim govornicima. Možete aktivno učestvovati u diskusijama o poznatim temama, obrazlažući i braneći Vaše stavove. Možete jasno i detaljno da govorite o mnogim temama u vezi sa područjem sopstvenog interesovanja. Možete da objasnite stav o nekoj aktuelnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa. Možete da napišete jasan, detaljan tekst o velikom broju tema iz područja svog interesovanja. Možete da napišete sastav ili izveštaj koji iznosi informacije ili navodi razloge u korist ili protiv određenog stava. Možete da napišete pismo u kome ističete kakvo značenje pridajete određenim događajima i iskustvima.

Nivoi B1 i B2 podrazumevaju naprednu upotrebu jezika.

Na nivou C1 možete da razumete dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad povezanost nije jasna, već se samo podrazumeva. Možete bez prevelikog napora razumeti televizijske programe i filmove. Možete da razumete dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove i da prepoznate stilske odlike. Možete da razumete stručne članke i duža tehnička uputstva, čak i kad se ne odnose na Vašu profesiju. Možete da se izražavate tečno i spontano bez vrlo očitog traženja odgovarajućih reči. Možete fleksibilno i efikasno da koristite jezik u društvu i na poslu. Možete se vešto uključiti u razgovor i doprineti mu preciznim izražavanjem svojih ideja i mišljenja. Možete da govorite jasno i detaljno o složenim temama koje u sebi sadrže manje tematske celine, da razradite određene stavove i da zaokružite izlaganje odgovarajućim zaključkom. Možete da se izrazite jasnim, dobro strukturisanim tekstom i relativno detaljno iskažete svoj stav. Možete da pišete o složenim temama u pismu, sastavu ili izveštaju naglašavajući ono što smatrate važnim. Možete odabrati stil koji odgovara čitaocu kojem je tekst namenjen.

Na nivou C2 nemate poteškoća u razumevanju bilo koje varijante govornog jezika, ni u direktnoj komunikaciji niti preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, ukoliko imate vremena da se naviknete na određeni naglasak. Možete bez poteškoća da čitate skoro sve vrste tekstova, uključujući apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, stručnih članaka i književnih dela. Možete da bez napora učestvujete u bilo kakvom razgovoru ili raspravi, uspešno prepoznajući i koristeći idiomatske i kolokvijalne izraze. Možete se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđete na problem, možete preformulisati izraz i zaobići prepreku tako da to sagovornik skoro i ne primeti. Možete jasno i tečno da iznosite činjenice i argumente stilom koji odgovara kontekstu. Možete efikasno i logično strukturisati svoje izlaganje i time pomoći slušaocu da uoči i zapamti bitne stavke. Možete da napišete jasan, tečan tekst primerenim stilom. Možete da napišete složeno pismo, izveštaj ili članak u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primalac mogao da uoči i zapamti bitne stavke. Možet da napišete sažetak i prikaz stručnog ili književnog teksta.